Despre proiect

Titlul proiectului
CREAREA UNUI NUCLEU DE COMPETENTA DE INALT NIVEL IN DOMENIUL CRESTERII RANDAMENTULUI DE CONVERSIE A ENERGIILOR REGENERABILE SI A AUTONOMIEI ENERGETICE PRIN UTILIZAREA COMBINATA A RESURSELOR
Acronim: CONVENER
Contract nr. 37 / 02.09.2016

Sediul derularii proiectului: INOE 2000 – IHP, Bucuresti, sector 4, str. Cutitul de Argint nr. 14,
C.P. 040558 

Durata proiectului: 36 luni

Valoarea totala a proiectului este de 5.735.282,21 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 5.700.282,2 lei.


Tipuri de activitati
ale proiectului:

Activitati de cercetare fundamentala
>
Elaborare studiu privind solutiile actuale si de perspectiva in domeniul obtinerii energiei din surse regenerabile si metodele de eficientizare a conversiei

Activitati de cercetare industriala
>
Cercetare industriala privind elaborarea de produse noi care sa imbunatateasca procesul de utilizare a energiilor neconventionale si regenerabile
> Cercetare industriala privind elaborarea unor sisteme combinate multi- si mono-energetice (simple sau hibride) pentru producerea de energie termica sau electrica
> Realizare finala Modele Experimentale sisteme combinate si dispozitive de probare

Activitati de dezvoltare experimentala
>
Dezvoltarea experimentala pentru sisteme combinate de producere a energiei

Activitate pentru realizarea unui studiu de fezabilitate pregatitor pentru dezvoltare experimentala
>
Elaborare Studiu de Fezabilitate

Activitati pentru obtinerea, validarea si protejarea drepturilor de proprietate industriala
>
Depunere cereri de brevet

Activitati de informare si publicitate
>
Informare, publicitate si diseminare rezultate proiect

Activitati de management si audit
>
Conducerea si coordonarea proiectului si realizarea auditului final

 

CONVENER | INOE 2000-IHP © 2016-2024