Obiective

Obiectivul general

Proiectul are ca obiectiv general crearea unui nucleu de competenta stiintifica si tehnologica, de inalt nivel, in domeniul cresterii performantelor de conversie pentru tipurile de energie regenerabila care se gasesc in cantitati importante pe teritoriul Romaniei (solara, biomasa, eoliana, hidro). Nucleul astfel creat va avea ca obiectiv prioritar participarea la competiile nationale, dar mai ales internationale in domeniu.
Echipa de lucru se va realiza in cadrul unui institut national de cercetare (INOE 2000 – IHP), care in ultimii 8 ani a infiintat o noua directie de cercetare, „ENERGII VERZI”. In cadrul acestei directii de cercetare s-au derulat proiecte privind exploatarea energiei solare, energiei din biomasa si energiei eoliene. Experienta anterioara va fi impletita cu cea a Directorului de Proiect, care este o personalitate recunoscuta in domeniul conceperii si optimizarii sistemelor de conversie a energiilor regenerabile, in principal eoliana si hidro.

Obiective specifice

> Dezvoltarea directiei de cercetare a conversiei energiilor regenerabile, prin atragerea unui specialist din strainatate in calitate de Director de Proiect, care sa lucreze cu un colectiv de specialisti din INOE 2000-IHP, alcatuit din persoane cu experienta, dar si din tineri;
>  Efectuarea de cercetari teoretice si experimentale in vederea obtinerii unor produse optimizate prin modelare matematica, simulare numerica si experimentare; vor fi studiate sistemele de conversie a energiilor regenerabile (solara, biomasa, eoliana, hidro), in varianta mono-sursa si multisursa (combinate), plecand de la experienta Directorului de Proiect si cea existenta in INOE 2000-IHP; se va aborda si domeniul sistemelor de conversie monosursa hibrid, in care Directorul de Proiect are, de asemenea, realizari de tip brevete si produse;
>
Cresterea experientei echipei in domeniile modelarii matematice si simularii numerice prin achizitia si utilizarea de programe informatice specifice domeniului studiului curgerii fluidelor si simularii sistemelor mecanice;
> Realizarea de modele de sisteme combinate care asigura o autonomie crescuta pentru consumatorul final, cu potential ridicat de introducere in fabricatie la firmele din tara;
> Imbunatatirea bazei experimentale existente la INOE 2000-IHP in domeniul energiilor regenerabile cu instalatii performante de testare:
> Acumularea de cunostinte teoretice si experimentale care sa permita participarea la proiecte nationale si internationale, atat pe durata implementarii proiectului, cat si ulterior;
> Elaborarea de materiale tehnico-stiintifice de inalt nivel (inclusiv modele computerizate si fizice), prezentate la evenimentele specifice nationale si internationale, prin care sa se disemineze realizarile echipei si care sa ajute la crearea de parteneriate in domeniul energiilor regenerabile.

CONVENER | INOE 2000-IHP © 2016-2021